Integritetspolicy

Personuppgifter

Hos Carl Hoff värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi skulle t.ex. aldrig sälja vidare dina personuppgifter till ett annat företag. Här nedan beskriver vi hur vi samlar in och hanterar dina personliga uppgifter.

Har du några frågor gällande vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

 

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Carl Hoff AB, org.nr 556491-2524, med adress Kullagatan 3, 252 20 Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Personuppgifterna som lämnas till Carl Hoff används för att kunna ge dig service och fullgöra vår del av avtalet.

 

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet. Bilder, ljudupptagningar och elektroniska identiteter (IP-nummer) är också personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, vare sig det utförs automatiskt eller ej. Vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, överföring och radering.

 

 

Varför samlar vi in personuppgifter om dig och vilka uppgifter är det?

  • För att kunna hantera beställning/köp.

Namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-post, adress), köpinformation (vilken vara som beställts eller om den varan ska levereras till annan adress).

  • För att kunna hantera kundserviceärenden.

Namn, kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-post, adress), uppgifter om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål, korrespondens.

  • För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.

Namn, kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-post, adress), uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

  • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Personnummer, videoinspelningar från kamerabevakning i vår fysiska butik, köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik), tekniska datarörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språk, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform).

  • För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mitt konto.

Namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, adress), köphistorik, betalningsinformation, betalningshistorik, användarnamn och lösenord, inställningar avseende din profil och dina personliga val.

  • För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

Namn, användarnamn, ålder, kön, bostadsort, köphistorik, angivna kundval avseende kommunikationskanaler.

 

 

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Till dess att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

När det gäller kundserviceärenden och tävlingar/event lagrar vi uppgifterna till dess att ärendet/tävlingen/eventet är avslutat.

När det gäller medlemskap lagrar vi uppgifterna till dess att medlemskapet avslutas.

 

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I vissa fall är det nödvändigt att dela dina personuppgifter med andra företag för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster. De företag vi delar dina uppgifter med är s.k. personuppgiftsbiträden för oss och behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänsteleverantörer).

IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll).

Marknadsföring (företag som hanterar utskick av mail, sociala medier).

Transporter (logistikföretag och speditörer).

Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller misstanke om brott.

Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänsteleverantörer).

När dina personuppgifter delas med företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas, vidtar vi rimliga legala och tekniska åtgärder för att säkerställa skyddsnivån.

 

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära rättelse av dina uppgifter och du har rätt att begära att dina uppgifter raderas ur vår databas. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång till dina uppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att hanteringen går rätt till och uppgifterna lämnas ut till rätt person.

 

 

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara behandla ditt personnummer när det är klart motiverat för ändamålet. Vi minimerar användandet av ditt personnummer genom att, i de fall det är tillräckligt, endast använda ditt födelsenummer.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen